SONS · Tambor xamànic

El tambor de marc, en la seva forma més senzilla, consisteix en un cercle de fusta cobert per una pell, i els seus usos poden ser tan diversos com les cultures que els han utilitzat o els utilitzen: cerimònies i rituals relacionats amb celebracions anuals com la collita i la sembra, curacions i sacrificis, observacions celestials com el solstici i l’equinocci, ritus de pas com el naixement, la mort o la iniciació, ritus lunars, etc. Cada cultura té els seus propis ritmes que s’incorporen als rituals i cerimònies.

Hi ha una gran quantitat de tambors de marc a totes les civilitzacions antigues de la Mediterrània.

Però el tambor xamànic, encara que és també un tambor de marc, es troba originàriament a Àsia i Amèrica del Nord i té una diferència important en la forma de tocar ja que és copejat amb un os, banya o pal, a diferència del tambor de marc mediterrani que es toca amb les mans nues.

Els tambors xamànics, en la majoria dels casos, marquen un ritme constant i monòton de cops per segon, i està científicament demostrat que escoltar el seu ritme monòton provoca la pèrdua del continuum temporal i baixa els cicles cerebrals a nivells de freqüència entre les ones alpha i theta portant-nos a un estat de relaxació profunda.

El so del tambor és com el so del cor. El cop del tambor és dins nostre i portar-lo fora és exterioritzar la nostra connexió amb la terra. El tambor s’associa amb l’element terra.

Molts nadius americans es refereixen al so del tambor com “el batec de la terra”.

En els últims anys s’han realitzant investigacions que permeten comprovar que tocar el tambor enforteix el sistema d’immunitat natural de l’organisme.

Un instrument poderós que té la facultat d’obrir-nos a noves percepcions i a convidar-nos a l’expansió i a la transformació.

“Quan les coses anhelades ja no es desitgen, arriben.
Quan les coses temudes ja no es temen, s’allunyen.”
Lao-Tse

Back To Top