SONS · Carrilló-Chime

Petit carilló creat manualment a partir del concepte de la campana tubular però amb 8 petites làmines de metall de diferent longitud i degudament afinades, que en lloc de penjar sobre el suport estan soldades amb plata a la base del mateix i ubicades a l’interior d’una caixa de ressonància cilíndrica de fusta.
 Una bola de vidre giratòria xoca amb les làmines metàl·liques sintonitzades de forma molt precisa amb diferents rangs tonals creant una progressió harmònica de tons de flux circular i produint un so acústic cristal·lí molt relaxant.

Instrument que s’usa com a suport de relaxació i meditació, en l’harmonització d’espais i l’ambientació de sessions de teràpia i sanació.

“Si vivim com respirem, agafant i deixant anar, no podrem equivocar-nos.”
Clarissa Pinkola Estés

Back To Top