SONS · Bols de quars

Els bols de cristall de quars es basen en la tradició de l’ús del so des de fa segles amb els bols tibetans per a la meditació i la sanació. Es van començar a utilitzar fa uns 30 anys a causa de la seva enorme ressonància i poder terapèutic.

Els cristalls de quars poden vibrar d’una manera regular i tenen una estructura molecular interna en espiral (molt similar a la de l’ADN) que els dóna unes propietats sonores úniques. El seu so multidireccional de llarga durada s’expandeix a gran distància. Les seves vibracions penetren profundament en tot el nostre ésser, activen les nostres cèl·lules i ens conviden a experimentar una serena i profunda meditació. Qui ho viu el descriu com una gran relaxació física i mental, sensació de surar, benestar i plenitud.

I és pel principi de ressonància, base de tota teràpia que es realitza amb so, que els bols de quars produeixen una harmonització entre la seva vibració i la de la persona. La vibració produïda pels bols té el poder de fer vibrar els àtoms i reorganitzar en una estructura cristal·lina més forta, és a dir, més harmònica i més sana.

Els sons més greus afecten els centres inferiors d’energia, són més amplis, contenen més harmònics i són més femenins. Els més aguts ressonen a les zones superiors del cos (pit, coll i cap), són sons més focalitzats, més intensos, més masculins.

Els bols de quars tenen la facultat de conduir-nos a altres estats de consciència, de percepció, i les freqüències que emeten són una amplificació audible d’aquests espais.

Les diferents longituds d’ona cerebrals es relacionen amb diferents estats de consciència.
Les ones del so produït pels bols de quars ens porten a un estat de gran relaxació i calma (alpha i theta).

El so dels bols ens indueixen cap al silenci intern i ens conviden a sortir dels estrets límits de l’intel·lecte per endinsar-nos en la pau de l’ànima i l’experiència del nostre esperit, donant-nos l’oportunitat de veure el món i a nosaltres mateixos amb una altra percepció.

“La veritat de l’home està al seu cor silenciós, mai en la seva ment enraonadora.”
Khalil Gibran

Back To Top