Pràctiques

La rendició

Una sessió degudament executada, amb el cant i els sons dels diversos instruments amb què treballo, i sobretot amb el so dels gongs amb potents harmònics que es van sobreposant en capes creant una multiplicitat de tons i sobretons… provoca una alteració de la consciència permetent-nos accedir als seus nivells més profunds. Els sons harmònics ens porten cap a un estat meditatiu que facilita la percepció transpersonal, és a dir, que podem anar més enllà de la personalitat, transcendir l’ego, i reconèixer la nostra veritable naturalesa.

Per a això cal rendir-se, ser capaç de deixar-se anar, deixar de controlar i acceptar el que passa sense jutjar, sense resistències, sense intervenir: convertir-nos en observadors.

Més enllà de l’experiència amb els sons harmònics, aquest és un exercici enriquidor, perquè a més de poder reconèixer el que som quan la ment deixa de controlar, també ens dóna l’oportunitat de sintonitzar amb la vida, d’aprendre a acceptar el que hi ha amb confiança i a establir una bona relació amb el moment present.

Quan humilment assentim al que hi ha, quan acceptem la vida com se’ns presenta i actuem amb el que ens ofereix, aquesta es transforma i s’alleuja gràcies a la ressonància: la llibertat entra en la nostra vida i el drama desapareix.

La rendició no és resignació, la rendició és un acte poderós, implica cedir més que resistir-se al flux de la vida, és un coneixement simple però profund i lluminós: acceptar el moment present incondicionalment i com a únic lloc on poder sintonitzar amb la Vida.

“Confiar en la vida és incompatible amb voler-la controlar.”

Els Banys de So són una bona companyia en el camí de l’autoconsciència, en aquest procés progressiu d’obertura i expansió cap a una major connexió amb el present, amb la vida.

Tot i que cada sessió és una nova experiència, si som capaços de rendir-nos i d’observar sense jutjar, sempre tindran la capacitat de mostrar-nos o fer-nos saber d’alguna forma allò que ens convé transformar per a transitar cap a la confiança i la llum, cap a la pau interior.

“El despertar és un canvi en el qual se separen el pensament i la consciència; en lloc d’estar perdut en els teus pensaments, quan estàs despert et reconeixes com la consciència que hi ha al seu darrera.
Llavors, pensar deixa de ser una activitat autònoma al servei de si mateixa, que pren possessió de tu i dirigeix la teva vida.
La consciència es fa càrrec del pensament, i en lloc de tenir el control de la nostra vida, el pensament es converteix en el servidor de la consciència.”

Eckhart Tolle

Els hemisferis cerebrals

Els dos hemisferis cerebrals tenen funcions ben diferents.
Tots tenim una àmplia experiència amb l’hemisferi esquerre del cervell ja que és el costat que s’utilitza de forma habitual mentre estem funcionant en la vida quotidiana.
Però del costat dret, la majoria de les persones en tenen ben poca experiència.
Moltes persones ni tan sols són conscients que els dos hemisferis del cervell tenen diferents funcions.

El cervell esquerre és analític, lògic, ordena les nostres vides per temes i procura mantenir-ho tot en ordre per a nosaltres. El cervell esquerre està sempre en alerta per mantenir-nos fora de perill i assegurar la nostra supervivència. És responsable del llenguatge, els números, rutines, hàbits, els aspectes pràctics, fets, estratègies i tots els detalls de la nostra vida.

L’hemisferi esquerre s’ocupa de dades i horaris, i pren decisions basades en el que ha après en el passat. És bo en la categorització i jutja tot com a correcte o incorrecte, bo o dolent.

El costat dret és el de la creativitat i les sensacions, està connectat amb el cosmos i la nostra capacitat intuïtiva de saber. El costat dret del cervell veu en global, la foto en conjunt en lloc dels detalls; és feliç, agraït, emocional, intuïtiu, impetuós i imaginatiu. Utilitza símbols i imatges en lloc de paraules i llenguatge com fa l’esquerre.
L’hemisferi dret del cervell té a veure amb l’ara i l’aquí; i no té cap preocupació al món.

L’escenari ideal és tenir els dos hemisferis del cervell funcionant en la mateixa mesura, sent cada costat igualment important, i en equilibri amb l’altre.

Sobretot el so del gong, si et deixes anar, té la capacitat d’apagar el costat esquerre del cervell, col·locant a l’oient en un estat de meditació de forma automàtica, permetent sorgir al cervell dret, i connectar amb aquest estat de pau i benestar que caracteritza aquest costat del cervell.

En aquest estat d’ones cerebrals theta, en el qual el temps i l’espai no tenen significat, podem experimentar vides passades, visions, una unitat amb tot el que és, i un profund coneixement de la nostra veritable identitat com a consciència infinita confinada temporalment en un cos humà.
És una experiència potent que pot provocar canvis en la vida d’algunes persones.

El gong aconsegueix això confonent al cervell esquerre lògic amb moltes i denses capes de tons i harmònics, sent aquest incapaç d’analitzar el que està escoltant, i en última instància donant-se per vençut, permetent que el cervell dret sigui el dominant amb tot el seu esplendor de creativitat, imaginació i felicitat.

El silenciament del xerrar habitual del cervell esquerre és també un component essencial en el procés de sanació. Quan assitim a un Bany de So experimentem la quietud i la pau de l’hemisferi dret del cervell, donant un descans a l’hemisferi esquerre, i és llavors quan s’activa el mecanisme de sanació natural del nostre cos.
El costat esquerre del cervell tendeix a bloquejar-ho amb la seva xerrameca incessant i els recordatoris de qui ets, on hauries d’estar, els problemes, les llistes, i tots els petits detalls que conformen la teva situació a la vida.

Tot i així, quan tot això ja no hi és, apareix l’espai i l’oportunitat perquè el procés d’autosanació es produeixi. La veu intuïtiva del cervell dret està generalment ofegada pel soroll del cervell esquerre. Quan això es silencia, aquesta saviesa interior pot ser escoltada; i apareixen de sobte respostes, sobre qüestions no resoltes que ens han estat preocupant…
Aquest profund silenci de la part dreta del nostre cervell és un estat que moltes persones mai han pogut experimentar (aquesta sensació inoblidable de profunda pau interior), i pot provocar un cert xoc quan algú ho viu per primera vegada.

L’experiència de flotar en el goig del costat dret del cervell que sentim durant i després d’un bany de so és meravellosa, per quedar-s’hi una bona part del temps. No obstant això, en la vida hi ha d’haver un equilibri. Necessitem ambdós costats del cervell per tal de funcionar plenament al món. No podem viure una vida plena, sense que les dues parts estiguin involucrades i cooperant.

La majoria de les persones en la societat occidental, viuen la vida gairebé exclusivament a través del costat esquerre del cervell, en el pensament, el raonament, i la part lògica. De fet, se’ns ensenya a viure d’aquesta forma, ja que, lamentablement, així està estructurada la societat occidental actual.

Ens convé recuperar l’hemisferi dret i que aquest pugui funcionar en paral·lel amb l’esquerre, de manera que puguem portar una vida més equilibrada i desenvolupar totes les nostres capacitats.
És gairebé com si haguéssim de cablejar de nou el cervell, per permetre al costat dret poder ser, almenys igualant al cervell intel·lectual esquerre.
El cervell dret és aquí, sense límits i capaç de coses increïbles. Necessitem equilibrar els dos, donant al dret l’oportunitat de brillar i inspirar-nos.

Hi ha diversos de mètodes per assolir-ho (la meditació és un dels més comuns), però el treball amb els gongs i altres instruments sanadors també té el poder de permetre’ns fer això, aquietar i silenciar el costat esquerre del cervell més dominant, de manera que el costat dret pugui ser experimentat.

De vegades, després d’un primer Bany de So, després de la primera vegada que es té l’experiència de l’hemisferi dret, algunes persones poden experimentar algun canvi en la seva vida. Mai s’oblida la primera experiència de l’Infinit, i ja sempre es quedarà amb nosaltres.

Per a nosaltres, que practiquem amb aquests instruments sagrats, i també per als que assisteixen a les sessions de forma regular, aquesta reconnexió es fa cada cop més fàcil. És com que els sons harmònics obren la porta a la consciència infinita del costat dret del cervell, i aquesta queda oberta o almenys desbloquejada, permetent-nos de tornar-hi en la propera ocasió més fàcilment i posteriorment en qualsevol moment que es vulgui.
Una vegada que la porta s’ha obert, l’accés a la consciència superior es torna més ràpid, i com més es practica, més fàcil es torna.

Es tracta d’anar cap a la sincronització hemisfèrica dels dos costats del nostre cervell…   Et convides a experimentar-ho?

Les freqüències cerebrals

Les freqüències cerebrals es mesuren en cicles per segon (Hz), cada freqüència té un nivell específic d’activitat cerebral i correspon a un estat determinat de consciència.

Durant la nostra activitat ordinària i amb la consciència normal de vigília basada en la lògica i el raonament, estem en ones beta. Les ones cerebrals beta (14-40 Hz) ens permeten funcionar en la vida quotidiana de forma eficaç. Així també, en els seus nivells més alts, produeixen estrès i ansietat.

Els sons harmònics detenen el diàleg intern de la nostra ment i canvien l’estat de la nostra consciència baixant els cicles cerebrals a nivells de freqüència entre les ones alpha (7,5 a 14 Hz o cicles per segon) i les ones theta (4 a 7, 5 Hz), provocant una profunda relaxació física i mental.
Al baixar a ones més lentes es produeixen estats de calma i serenitat, de creativitat, s’incrementa la memòria i es poden desbloquejar i solucionar inquietuds o conflictes interns.

Les ones cerebrals alpha (7,5-14 Hz) ens situen a la frontera entre el conscient i l’inconscient, és a dir, mantenim una activitat conscient de la nostra ment però alhora podem accedir a informació i estats propis del subconscient. És un estat de pau interior i relaxació profunda on la intuïció es fa més clara i més profunda com més ens acostem a 7,5Hz.

Les ones theta (4-7,5 Hz), més baixes que les anteriors, estan associades a la meditació profunda i ens ofereixen la possibilitat de poder descobrir esdeveniments amagats en el subconscient. És una freqüència que s’associa a una profunda connexió espiritual i d’unitat amb l’univers, i ens dóna l’oportunitat d’accedir a una gran i profunda inspiració i creativitat.

Hi ha ones cerebrals encara més lentes que es poden experimentar durant estats de profunda meditació transcendental, però ja no estarien tan relacionades amb les sessions amb sons harmònics.

“Quan controlo, no comprenc.
Només quan m’entrego tinc la capacitat de rebre allò que em transforma.”

El silenci intern

Durant les sessions podràs reconnectar amb aquest espai dins teu on resideix el silenci i la pau.

Els sons de diversos instruments sagrats i la seva gran amplitud d’harmònics modificaran la teva percepció ordinària degut al canvi que provoquen en els patrons de les ones cerebrals, i des d’aquí podràs reconèixer aquesta part més profunda de la teva vida, connectar amb el teu ésser interior, amb el teu jo profund.

Quan estem en estat Theta, com passa durant una meditació profunda i perllongada (i que també s’aconsegueix durant una sessió!), el nostre cos es relaxa per complet però la ment es pot mantenir desperta, entre l’estat de vigília i el de la son. En aquest estat de baixes freqüències cerebrals la nostra percepció s’obre a altres dimensions, la ment conscient pot estar molt receptiva i accedir a l’inconscient, visualitzar imatges simbòliques i permetre que aflorin bloquejos limitants que condicionen la nostra pau interior.

Juntament amb el principi de ressonància, que permet modificar una freqüència alterada a través de la transmissió d’una freqüència sana i equilibrada i produir una harmonització entre la vibració del so i la del teu cos, és el silenci una part essencial en qualsevol sessió de sanació amb so. Amb el so aniràs amorosament cap a un estat de pau i silenci interns que és on té lloc la sanació, quan la ment s’aquieta i s’activa el prodigiós mecanisme natural d’autosanació del nostre cos.

Durant aquest procés de relaxació, harmonització i centrament, podràs sentir el teu cos… escoltar la teva veu interior… i esbrinar què és el que et cal treballar, quins són els canvis que hauries de fer en la teva vida, en els teus hàbits, per recuperar el teu to original, el teu equilibri energètic natural. I és llavors quan es comencen a estovar i a desfer bloquejos i tensions, i a desapareixer molèsties i trastorns, molts d’ells relacionats amb l’estrès o d’origen psicosomàtic.

Un Bany de So degudament executat, a més d’una experiència meditativa i harmonitzadora que calma i neteja la ment, elimina tensions i estimula el nostre equilibri energètic, pot ser també un treball de consciència, reconeixement i transformació interior.

“Amb el so dels gongs primer m’he inquietat una mica, la resistència mental de la que tu ja m’havies advertit,
però després m’he deixat anar i he sentit el so de l’univers, super envolvent i poderós.”
Danise (Sant Cugat)

La consciència

Durant la sessió assoliràs una profunda relaxació del cos i l’atur gradual del diàleg de la ment, i en conseqüència, el reconeixement del silenci intern… el personatge fictici amb el qual ens identifiquem ja no se sosté i la sensació d’una identitat separada dels altres s’esvaeix… i aquí tenim l’oportunitat de reconèixer la nostra veritable naturalesa, la consciència, aquest vast espai on neixen i moren els pensaments, les emocions, les sensacions… Som consciència observant la naturalesa efímera de les experiències… i a la vegada vivint-les plenament, sense expectatives, en el present i amb el que hi ha, assaborint profundament el seu naixement i també la seva mort.

“L’autèntic buit no és aquell al que estàs mirant.
És aquell des del qual mires.”
Adyashanti

El cor

L’estat de consciència de la persona que crea i emet els sons és molt més important que els coneixements o el domini que pugui tenir dels instruments, per tal de que el vincle energètic que es crea durant l’acompanyament sigui el més net i respectuós possible. És imprescindible practicar amb serenitat i humilitat, amb la ment en pau, des del més absolut silenci intern i centrats en el present.
Sobretot, practicar des de l’amor, des del cor. Com deia Tagore, l’Amor entès com a significat últim de tot el que ens envolta. No un simple sentiment, sinó una veritat, l’alegria que està en l’origen de tota creació.
Necessitem doncs passar de la ment al cor, i treballar i generar fonamentalment des del cor.
Algú va dir que és la ment la que crea el pont, però és el cor el que l’ha de travessar.

– Què és l’amor?  va preguntar el deixeble.
– La absència total de por,  va dir el mestre.
– I què és al que tenim por?  va tornar a preguntar el deixeble.
– A l’amor,  va respondre el mestre.

Anthony de Mello

La ressonància

Diu Don Conreaux, mestre de mestres de gongs des de fa més de 40 anys, que “mentre que una gran quantitat de modalitats llegeixen uns símptomes i s’acosten al cos d’acord amb la seva malaltia, la sanació holística amb el so funciona de forma diferent. El que fem és acostar-nos al cos sent ja sencer i complet, i omplim aquest cos amb vibracions posant èmfasi en la totalitat, i qualsevol que sigui el problema, el so anirà cap a aquest lloc que ho necessita i el cos, amb la ressonància, començarà a recuperar el seu potencial vibratori natural”.

És pel principi de la ressonància, que els gongs, els bols i altres instruments sanadors produeixen una harmonització entre la seva vibració i la de la persona. Aquesta vibració té el poder de reorganitzar l’estructura energètica de la persona i fer-la més forta, és a dir, més harmònica i més sana.

“Mai m’havia sentit tan relaxada, m’he pogut deixat anar i moltes estones he sentit que estava fora del meu cos.”
Carla (Sant Cugat)

El somni conscient

A mesura que vas experimentant i assistint a les sessions, et vas familiaritzant amb aquest estat on la ment es manté a la frontera entre la vigília i la son.

Aprens a mantenir-te en aquest “somni conscient” on el cos està en profunda relaxació però la ment pot estar desperta, molt receptiva i connectant amb els seus nivells més profunds.
Reconeixeràs continguts del teu món interior, que observaràs sense jutjar ni analitzar, acceptant que formen part de tu…

És en aquesta pràctica d’autoacceptació i actitud de sàvia rendició on es pot transformar la mirada, canviar certs hàbits mentals, reconstruir el comportament, desbloquejar, solucionar conflictes i reconnectar amb la teva veritable naturalesa.

Back To Top
Contacteu-nos a través de WhatsApp
Contacteu-nos a través de WhatsApp